Освітні програми у 2018-2019 навчальному році

Броварська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом школа має таку структуру: загальноосвітня школа I-III ступеня.

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби  учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено профіль української філології та універсальний профіль; розпочато  поглиблене вивчення української мови та літератури у 8г класі.

Робочий навчальний план школи на 2017-2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України №1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»):

-для школи I ступеня

- 1-4 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОНмолодьспорту  України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»; із змінами згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін до додатків 1 – 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 №572 (зміна назви предмета «Сходинки до інформатики») ;

-для школи II ступеня

- 5а, 6а, 7а, 8а, 9а класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 10), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- 7в, 8б, 9б, 9в, 9г класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України ві 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- 5б, 5в, 5г, 5д, 6б, 6в,  6г, 6д, 7б, 7г, 8в класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- 8г клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, з поглибленим вивченням української мови, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- для школи III ступеня:

- 10а, 11а – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню з українською мовою навчання, філологічний напрям (української філології профіль), затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 9), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- 10б, 11б класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню з українською мовою навчання (універсальний профіль), затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:

- І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 р. № 80 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.02.2014 р. № 133 та від 15.07.2014 № 828);

- для 5-8 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014  №504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. №701);

- для 9-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 09.04.2015  №416 «Про внесення змін до наказу Міністерства  освіти і науки України  від 26.08.2008 р. №778.

I.Загальні засади.

Броварська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом школа має таку структуру: загальноосвітня школа I-III ступеня.

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби  учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено профіль української філології та універсальний профіль; розпочато  поглиблене вивчення української мови та літератури у 8г класі.

Робочий навчальний план школи на 2017-2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України №1/9-315 від 07.06.2017 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»):

-для школи I ступеня

- 1-4 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОНмолодьспорту  України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи»; із змінами згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін до додатків 1 – 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 №572 (зміна назви предмета «Сходинки до інформатики») ;

-для школи II ступеня

- 5а, 6а, 7а, 8а, 9а класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 10), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- 7в, 8б, 9б, 9в, 9г класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України ві 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 12), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- 5б, 5в, 5г, 5д, 6б, 6в,  6г, 6д, 7б, 7г, 8в класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- 8г клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, з поглибленим вивченням української мови, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- для школи III ступеня:

- 10а, 11а – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню з українською мовою навчання, філологічний напрям (української філології профіль), затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 9), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- 10б, 11б класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню з українською мовою навчання (універсальний профіль), затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 2), зі змінами згідно з наказом МОН України від 07.08.2015 №855;

- загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:

- І ступінь (підготовчий, 1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом МОН України від 28.01.2014 р. № 80 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.02.2014 р. № 133 та від 15.07.2014 № 828);

- для 5-8 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх  навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 22.04.2014  №504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 р. №701);

- для 9-10 класів – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими наказом МОН України від 09.04.2015  №416 «Про внесення змін до наказу Міністерства  освіти і науки України  від 26.08.2008 р. №778.

Порядок вивчення  окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Тому особлива увага приділяється вивченню учнями української мови, опануванню двома іноземними мовами, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи, а саме:

 • у 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е,1є класах для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма у букварний період виділено по 1 годині на вивчення української мови;
 • у  1б, 1г, 1е,1є  класах з метою формування графічної навички письма, розвитку сенсорики, загальної та дрібної моторики, зв’язного мовлення, творчої уяви, просторового мислення введено курс за вибором «Слухняні рученята» за програмою «Слухняні рученята 1клас» (авт. О.П. Кудря);
 • у 1д, 2г, 2д, 2е, 3г, 3е класах та з метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено курс за вибором «Християнська етика» за програмою «Християнська етика в українській культурі» (авт. Ігумен Лонгин (Чернуха), Е.В. Бєлкіна ) та у 2б, 2в, 3б, 3в, 3д, 4в, 4г, 4д,  класах – курс «Риторика» за програмою «Риторика. 1-4 роки навчання» (авт. В.О. Науменко, М.Д. Захарійчук);
 • у 1а, 2а, 3а, 4а класах, з метою розвитку основних аспектів розумової діяльності учнів початкових класів, формування в них мислення на систематичній основі, введено курс за вибором «Розвиток продуктивного мислення» за програмою «Розвиток продуктивного мислення учнів 1-4 класів» (авт. Ольга Гісь);
 • у 4б класі, з метою забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики знань учнів початкових класів введено курс за вибором «Елементи геометрії» за програмою «Елементи геометрії. 3-4 класи» (авт. А. Седеревічене, Л. Невидома);
 • у 1в, 2а, 3в, 4б,  класах, з метою формування сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя, введено по 0,5 години курс за вибором «Уроки стійкого розвитку» за програмою «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети. 1-2 класи» (авт. Пометун О.І., Цимбалару А.Д., Онопрієнко О.В., Андрусенко І.В.) та програмою «Уроки стійкого розвитку. Моя щаслива планета. 3-4 класи» (авт. Пометун О.І., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д.) ;
 •  для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в 1в, 2а, 3в, 4б,  класах виділено по 0,5 годин та 2-4 класах (крім 2а, 3в, 4б,  класів) виділено по 1 годині для індивідуальних та групових занять;
 • у 5,6 класах з метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено факультативний курс «Орфографічний практикум з української мови» (5 клас), «Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології» (6 клас), (Програми факультативів рекомендовано Міністерством освіти і науки України, «Гражда», О.Береш);
 • для 5-8 класів введено факультатив з російської мови для учнів з українською мовою навчання, для реалізації завдань розвитку в учнів вищого рівня мовного спілкування і грамотного письма, а також для розуміння діалогу російської і української культур (авт. І.Ф.Гудзик; Т.М.Полякова; Н.Ф.Баландіна);
 • у 5, 6  класах введено  курс за вибором  «Родинні фінанси» (5 клас), «Фінансово грамотний споживач»(6 клас) які також орієнтовані на посилення міжпредметних зв’язків математики з профільними предметами та підвищують рівень фінансової грамотності та компетентності учнів;з
 • з метою сприяння формуванню особистості, котрій властива демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовності до участі у житті суспільства: у 6 класах введено курс за вибором «Українознавство», у 10а, 10б класах введено курс за вибором «Права людини», у 11а, 11б класах введено курс за вибором «Міжнародні відносини в другій половині ХХ століття»;
 • для реалізації завдань розвитку в учнів умінь цілеспрямованого пошуку й систематизації необхідної інформації в мережі Інтернет, спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використання й самостійного освоєння сучасних програмових засобів, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору в школі виділено по 1 годині на міжкласні факультативи «Хмарні сервіси Office 365» ( 5 клас),  «Основи програмування» (7 клас);
 • для формування комунікативної компетентності учня для життєвого самоутвердження і соціальної взаємодії в 6 класах введено факультативні курси з англійської мови «Навчання ситуативного спілкування», в 9 класах «Пізнаємо Україну»;
 • для доповнення і розширення основного курсу математики, геометрії, формуванню в учнів зацікавленості математикою, більш повній реалізації можливостей учнів, їхній профорієнтації, підготувати учнів до майбутнього незалежного оцінювання у 6, 9 класах  по одній годині  курсу за вибором з математики «Логічними стежинами математики»(6 клас), «Працюємо на множині цілих чисел» (9 клас);
 • у 8-Г класі з метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено факультативний курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» (Програми факультативів рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Т.Д.Гнаткович);
 • у 8 класах, з метою своєчасної оцінки індивідуальних особливостей підлітка з погляду його готовності до успішного навчання та свідомого вибору профілю навчання у старшій школі, введено курс «Креслення»;
 • для виховання особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі, формуванню екологічної культури, зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини введено курс  «Уроки сталого розвитку» у 7г,  9б класах;
 • у 8 класах, з метою формування гармонійної саморозвивальної особистості, допомоги учням визначити індивідуально-типологічні особливості, професійну спрямованість та розвинути культуру життєвого самовизначення введено факультативний курс «Основи психології» ;
 • у 9 класах з метою активізації пізнавальної діяльності і розвитку інтересу учнів до вивчення фізики, що сприяє свідомому вибору профілю в старшій школі введено факультативний курс «Фізика в русі» (визначні технічні відкриття та винаходи ХV-ХХІ століття);
 • у 10, 11 класах, з метою формування в учнів комунікативної компетентності, умінь і навичок здійснювати спілкування  в усній і письмовій формі в межах вивчення традицій та норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається, забезпечення логічної неперервності теоретико-функціональних принципів викладання, учнями, які вивчали німецьку мову раніше, введено курс за вибором «Країнознавство»;
 • для підвищення рівня володіння українською мовою, виховання любові до рідної мови, розвитку творчих здібностей учнів в 10а, 11а класах введено курс за вибором «Стилістика сучасної української мови»;
 • для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в 5-9 класах виділено 14 годин, в 10-11 класах – 12 годин.

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання. Згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»  згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання:

1-4 класи – 10 (5) годин на тиждень на кожного учня,

5- 9 класи – 14(8) годин на тиждень на кожного учня,

10-11 класи – 16(12) годин на тиждень на кожного учня.

Індивідуальні навчальні плани складено на основі відповідних Типових навчальних планів.

 • Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні англійської, німецької, російської мов, інформатики, фізичної культури, трудового навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». Вивчення предметів «Захист Вітчизни» та «Основи медико-санітарної підготовки» здійснюється окремо для юнаків і дівчат.

Передбачається:

 • у 1-4 класах відкрити сім  груп продовженого дня з наповнюваністю 30 учнів;
 • у 5-11 класах поділ на групи при проведенні уроків з трудового навчання;
 • у 1-11 класах  поділ на групи при вивченні іноземних мов;
 • у 2-4, 5 - 11 класах поділ на групи при вивченні інформатики;
 • в 10, 11 класах поділ на групи при проведенні фізичної культури (окремо для хлопців і дівчат);
 • поділ на групи у класах з вивченням двох іноземних мов.

Відповідно до наказу МОН України від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки  України.

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Тому особлива увага приділяється вивченню учнями української мови, опануванню двома іноземними мовами, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи, а саме:

 • у 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е,1є класах для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма у букварний період виділено по 1 годині на вивчення української мови;
 • у  1б, 1г, 1е,1є  класах з метою формування графічної навички письма, розвитку сенсорики, загальної та дрібної моторики, зв’язного мовлення, творчої уяви, просторового мислення введено курс за вибором «Слухняні рученята» за програмою «Слухняні рученята 1клас» (авт. О.П. Кудря);
 • у 1д, 2г, 2д, 2е, 3г, 3е класах та з метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено курс за вибором «Християнська етика» за програмою «Християнська етика в українській культурі» (авт. Ігумен Лонгин (Чернуха), Е.В. Бєлкіна ) та у 2б, 2в, 3б, 3в, 3д, 4в, 4г, 4д,  класах – курс «Риторика» за програмою «Риторика. 1-4 роки навчання» (авт. В.О. Науменко, М.Д. Захарійчук);
 • у 1а, 2а, 3а, 4а класах, з метою розвитку основних аспектів розумової діяльності учнів початкових класів, формування в них мислення на систематичній основі, введено курс за вибором «Розвиток продуктивного мислення» за програмою «Розвиток продуктивного мислення учнів 1-4 класів» (авт. Ольга Гісь);
 • у 4б класі, з метою забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики знань учнів початкових класів введено курс за вибором «Елементи геометрії» за програмою «Елементи геометрії. 3-4 класи» (авт. А. Седеревічене, Л. Невидома);
 • у 1в, 2а, 3в, 4б,  класах, з метою формування сталих, екологічно врівноважених звичок і способу повсякденного життя, введено по 0,5 години курс за вибором «Уроки стійкого розвитку» за програмою «Уроки для сталого розвитку. Школа друзів планети. 1-2 класи» (авт. Пометун О.І., Цимбалару А.Д., Онопрієнко О.В., Андрусенко І.В.) та програмою «Уроки стійкого розвитку. Моя щаслива планета. 3-4 класи» (авт. Пометун О.І., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д.) ;
 •  для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в 1в, 2а, 3в, 4б,  класах виділено по 0,5 годин та 2-4 класах (крім 2а, 3в, 4б,  класів) виділено по 1 годині для індивідуальних та групових занять;
 • у 5,6 класах з метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено факультативний курс «Орфографічний практикум з української мови» (5 клас), «Культура мовлення. Стилістичні особливості морфології» (6 клас), (Програми факультативів рекомендовано Міністерством освіти і науки України, «Гражда», О.Береш);
 • для 5-8 класів введено факультатив з російської мови для учнів з українською мовою навчання, для реалізації завдань розвитку в учнів вищого рівня мовного спілкування і грамотного письма, а також для розуміння діалогу російської і української культур (авт. І.Ф.Гудзик; Т.М.Полякова; Н.Ф.Баландіна);
 • у 5, 6  класах введено  курс за вибором  «Родинні фінанси» (5 клас), «Фінансово грамотний споживач»(6 клас) які також орієнтовані на посилення міжпредметних зв’язків математики з профільними предметами та підвищують рівень фінансової грамотності та компетентності учнів;з
 • з метою сприяння формуванню особистості, котрій властива демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовності до участі у житті суспільства: у 6 класах введено курс за вибором «Українознавство», у 10а, 10б класах введено курс за вибором «Права людини», у 11а, 11б класах введено курс за вибором «Міжнародні відносини в другій половині ХХ століття»;
 • для реалізації завдань розвитку в учнів умінь цілеспрямованого пошуку й систематизації необхідної інформації в мережі Інтернет, спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використання й самостійного освоєння сучасних програмових засобів, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору в школі виділено по 1 годині на міжкласні факультативи «Хмарні сервіси Office 365» ( 5 клас),  «Основи програмування» (7 клас);
 • для формування комунікативної компетентності учня для життєвого самоутвердження і соціальної взаємодії в 6 класах введено факультативні курси з англійської мови «Навчання ситуативного спілкування», в 9 класах «Пізнаємо Україну»;
 • для доповнення і розширення основного курсу математики, геометрії, формуванню в учнів зацікавленості математикою, більш повній реалізації можливостей учнів, їхній профорієнтації, підготувати учнів до майбутнього незалежного оцінювання у 6, 9 класах  по одній годині  курсу за вибором з математики «Логічними стежинами математики»(6 клас), «Працюємо на множині цілих чисел» (9 клас);
 • у 8-Г класі з метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено факультативний курс «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» (Програми факультативів рекомендовано Міністерством освіти і науки України, Т.Д.Гнаткович);
 • у 8 класах, з метою своєчасної оцінки індивідуальних особливостей підлітка з погляду його готовності до успішного навчання та свідомого вибору профілю навчання у старшій школі, введено курс «Креслення»;
 • для виховання особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі, формуванню екологічної культури, зміцненню духовного і фізичного здоров’я кожної конкретної людини введено курс  «Уроки сталого розвитку» у 7г,  9б класах;
 • у 8 класах, з метою формування гармонійної саморозвивальної особистості, допомоги учням визначити індивідуально-типологічні особливості, професійну спрямованість та розвинути культуру життєвого самовизначення введено факультативний курс «Основи психології» ;
 • у 9 класах з метою активізації пізнавальної діяльності і розвитку інтересу учнів до вивчення фізики, що сприяє свідомому вибору профілю в старшій школі введено факультативний курс «Фізика в русі» (визначні технічні відкриття та винаходи ХV-ХХІ століття);
 • у 10, 11 класах, з метою формування в учнів комунікативної компетентності, умінь і навичок здійснювати спілкування  в усній і письмовій формі в межах вивчення традицій та норм, прийнятих у країні, мова якої вивчається, забезпечення логічної неперервності теоретико-функціональних принципів викладання, учнями, які вивчали німецьку мову раніше, введено курс за вибором «Країнознавство»;
 • для підвищення рівня володіння українською мовою, виховання любові до рідної мови, розвитку творчих здібностей учнів в 10а, 11а класах введено курс за вибором «Стилістика сучасної української мови»;
 • для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в 5-9 класах виділено 14 годин, в 10-11 класах – 12 годин.
 •  
 • Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні англійської, німецької, російської мов, інформатики, фізичної культури, трудового навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». Вивчення предметів «Захист Вітчизни» та «Основи медико-санітарної підготовки» здійснюється окремо для юнаків і дівчат.

Передбачається:

 • у 1-4 класах відкрити сім  груп продовженого дня з наповнюваністю 30 учнів;
 • у 5-11 класах поділ на групи при проведенні уроків з трудового навчання;
 • у 1-11 класах  поділ на групи при вивченні іноземних мов;
 • у 2-4, 5 - 11 класах поділ на групи при вивченні інформатики;
 • в 10, 11 класах поділ на групи при проведенні фізичної культури (окремо для хлопців і дівчат);
 • поділ на групи у класах з вивченням двох іноземних мов.

Відповідно до наказу МОН України від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки  України.

Додати новий коментар

Filtered HTML

 • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
 • Дозволені теґи HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Рядки і абзаци переносяться автоматично.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти автоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки і абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Мета цього запитання — довести, що ви є реальним відвідувачем і запобігти автоматизованим розсилкам спаму.
Фото-CAPTCHA
Введіть символи з малюнку.

Відео про нас