Освітній процес в школі

Головна мета освітнього процесу Броварської загальноосвітньої  школи №2  ім. В.О.Сухомлинського:

 • Задоволення освітніх потреб суспільства, держави.
 • Пошук обдарованих дітей, створення умов для максимального розвитку та самореалізації учнів, формування творчої особистості.
 • Розвиток природних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.
 • Створення передумов до подальшого навчання у ВНЗ. 

Проблеми освітнього процесу:

 • Впровадження ідей В.О.Сухомлинського  в освітньому процесі. 
 • Диференціація та індивідуалізація навчання, виховання творчої особистості, здатної самовизначитися, самореалізовуватись у подальшому житті. 
 • Екологічне виховання дітей дошкільного віку 

Шляхи розв’язання проблем:

 • діяльність педагогічної ради, 
 • діяльність методичної ради, 
 • діяльність творчої групи вчителів;
 • організація роботи профільних класів;
 • участь педагогічних працівників у районних та міжшкільних методичних об’єднаннях, семінарах;
 • реалізація заходів щодо виявлення обдарованих дітей, впровадження профільного навчання;
 • введення спецкурсів, факультативів;
 • проведення КВК, літературно-музичних вечорів, звітів гуртків, предметних місячників, зустрічей з цікавими людьми;
 • функціонування учнівського самоврядування;
 • діагностика рівнів розвитку та вихованості учнів; 
 • створення банку даних «Обдаровані діти»; 
 • робота психолого-педагогічного семінару.          

Школа є опорною щодо впровадження ідей В.О.Сухомлинського  в освітньому процесі. 

Щороку на базі школи  проводяться  районні семінари на відзначення річниць від дня народження видатного педагога:

У навчальному закладі налагоджена система методичної роботи.

 В школі діють: 

 • педагогічна рада, 
 • методична рада школи, 
 • батьківський комітет, 
 • рада профілактики, 
 • психолого-педагогічний семінар, 
 • методичні об’єднання  вчителів початкових класів  «Початківець»
 • методичне об’єднання класних керівників,
 • методичне об’єднання  вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, методичне об’єднання  вчителів математики та  інформатики, методичне об’єднання  вчителів іноземних мов, методичне об’єднання   вчителів природничих  дисциплін, методичне об’єднання   «Майстер клас». 

Головною, пріоритетною для колективу школи на наступне п’ятиріччя визначено таку проблему:

 «Впровадження сучасних технологій навчання й виховання  з метою формування  креативної  особистості».