Орієнтовні критерії постановки учнів на внутрішкільний контроль

Якщо учень систематично:

  • не виконує норми навчальної, трудової та загальної дисципліни, встановлені Правилами для учнів школи;
  • пропускає уроки без поважних причин;
  • виявляє несумлінність, безвідповідальне ставлення до навчання та суспільно корисної праці;
  • не виконує вимог учителів та батьків, вступає з ними в конфлікт;
  • не поважає думку учнівського колективу, не приймає допомоги, хизується своїм неробством;
  • здійснює антигромадські, аморальні дії, які мають характер правопорушень;
  • вживає алкоголь, палить;
  • має схильність до вимагання грошей у школярів;
  • має схильність до насильства над слабшими.