Основні напрямки індивідуальної роботи з учнями класу.

 • розвиток пізнавальних інтересів;
 • формування комунікативних якостей;
 • виховання самодисципліни;
 • розвиток творчих здібностей;
 • корекція поведінки, робота з важковиховуваними учнями, учнями з аддиктивною поведінкою;
 • вихід із кризових ситуацій, допомога учням з вадами здоров’я;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • вивчення індивідуальних особливостей, специфіки умов і процесу їх розвитку;
 • встановлення міжособистісних відносин з кожною дитиною;
 • взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічними службами навчального закладу з метою проєктування індивідуальної траєкторії розвитку учня, педагогічної підтримки суспільно-корисних ініціатив учнів, корекції відхилень в інтелектуальному, моральному, фізичному ставленні учнів;
 • діагностика результатів навчання, виховання, розвитку кожної особистосі учня, облік їх особистих досягнень.