Схема вивчення особистості важковиховуваних підлітків

 1. Загальні дані про учня
 2. Фізичний розвиток і стан здоров’я
 3. Умови сімейного виховання
 4. Відомості про навчальну діяльність
 5. Ставлення до праці
 6. Соціальна активність
 7. Участь у гуртках і спортивних секціях
 8. Статус у класному колективі
 9. Відомості про друзів та найближче оточення
 10. Характерні порушення дисципліни, заходи виховного впливу, що застосовувалися до учня
 11. Чи має навички культури поведінки
 12. Особливості мислення
 13. Найтиповіші психічні стани
 14. Інтереси, нахили, здібності
 15. Які моральні якості намагається в собі виховувати
 16. Плани на майбутнє
 17. Особливості вольових якостей
 18. Як проводить вільний час
 19. Характер читацьких інтересів
 20. Коло друзів поза школою
 21. Ставлення до природи
 22. Найяскравіші риси характеру
 23. З якого класу характеризується як важковиховуваний
 24. Які позитивні риси відзначалися раніше
 25. Які позитивні риси є в учня зараз
 26. Які негативні риси і якості відзначалися раніше
 27. Які негативні риси і якості є в учня зараз