Циклограма роботи класного керівника

Щоденно:

 • З’ясування причини відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі.
 • Бесіди з учнями, що запізнюються.
 • Організація чергування в класі.
 • Індивідуальна робота з учнями.
 • Контроль зовнішнього виду школярів.
 • Організація харчування школярів.

Щотижня:

 • Проведення виховної години.
 • Перевірка щоденників.
 • Проведення заходів у класі за планом роботи.
 • Робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування.
 • Контроль за виконанням доручень.
 • Організація прибирання пришкільної території.
 • Робота з батьками.
 • Робота з учителями, що працюють у класі.
 • Зустріч зі шкільним лікарем ( медсестрою), отримання довідок про хвороби учнів.

Щомісяця:

 • Проведення класних зборів.
 • Проведення бесіди з безпеки життєдіяльності.
 • Організація чергування класу по школі.
 • Відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі.
 • Тестування та анкетування учнів з метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку учнівського колективу.
 • Контроль за станом підручників.
 • Зустрічі з батьківським активом.
 • Відвідування учнів удома.

Один раз на семестр:

 • Оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту.
 • Заповнення табелів успішності та видача їх учням.
 • Проведення батьківських зборів.
 • Участь у роботі семінару, методично об’єднання класних керівників.
 • Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи.
 • Складання плану роботи на канікули.

Один раз на рік:

 • Аналіз та складання плану виховної роботи.
 • Проведення відкритого виховного заходу.
 • Оформлення особових справ учнів.
 • Статистичні відомості про клас (на 5 вересня).
 • Робота з підручниками (видача на початку навчального року та здавання в бібліотеку наприкінці року).
 • Написання характеристик (за необхідності).