Інклюзивне навчання

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Особа з особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Індивідуальна програма розвитку – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Індивідуальний навчальний план – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти за наявності необхідних для цього ресурсів.

Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей.

(стаття 1 Закону України “Про освіту”)

Інклюзивна освіта: особливості навчання

Віртуальний бібліографічний покажчик методичної літератури для вчителів, асистентів вчителя та психологів

Бібліографічний показчик підручників для дітей з особливими освітніми потребами


Запитання

Як відкривається клас з інклюзивним навчанням?

На підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації (інклюзивно-ресурсного центру) керівник закладу освіти організовує клас з інклюзивним навчанням та створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір педагогічних працівників

Скільки вчителів працює в інклюзивному класі?

В інклюзивному класі працюють один учитель та один асистент учителя.

Які обов’язки має асистент вчителя?

Він є асистентом саме вчителя, а не дитини. Це означає, що він не прив’язаний до однієї чи кількох дітей, а працює зі всім класом.

Що таке інклюзивно-ресурсний центр і чим він займається?

Це установа, в яку зможуть звернутись батьки дітей віком від 2 до 18 років для здійснення комплексної оцінки дитини, визначення її особливих освітніх потреб та розробки індивідуальної програми розвитку (із зазначенням усіх рекомендацій щодо особливостей навчання) та отримання корекційних та реабілітаційних послуг.


Документи для проходження комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центрі

Письмова заява батьків (одного з батьків) або законних представників дитини

Письмова згода на обробку персональних даних дитини

Паспорти батьків (одного з батьків)

Свідоцтво про народження дитини (копія)

Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю (у разі інвалідності) (копія)

Форма первинної облікової документації №112/о “Історія розвитку дитини” затвердженої МОЗ України, у разі потреб – довідка психіатра

Психологічна та педагогічна характеристика дитини підготовлена вчителем та психологом і затверджена керівником закладу

Документи щодо додаткових обстежень

Зошити з української мови, математики, результати навчальних досягнень (табель, свідоцтво), малюнки, інші творчі роботи дитини

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Телефон: +380938773812, +380683897727
Електронна пошта: rc_brovary16@ukr.net
Адреса: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ БЛАГОДАТНА, будинок 80

Також за допомогою сайту http://ircenter.gov.ua/ можливо знайти найближчий ІРЦ та через кабінет користувача в зручному форматі записатися для отримання послуг.


Нормативні документи

Закон України “Про освіту”

Закон України “Про загальну середню освіту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. №872 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. №635 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. №963”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. №88 “Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. №545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр”

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. №1096 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №72 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1096”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. №129 “Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №221 “Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 р. №1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 01.02.2018 р. №90 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205″

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 р. №609 “Про затвердження Примірного положення про команду психолого педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти”

Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 23.04.2018 р. №414 “Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти”

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.09.2012 р. №1/9-675 “Щодо посадових обов’язків асистента вчителя”

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 р. №1/9-639 “Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами”

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.02.2018 р. №2.5-281 – роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах та щодо функціональних обов’язків асистента вчителя

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 р. №1/9-498 “Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.”

Освітні програми:

Наказ Міністерства освіти і науки Укаїни від 12.06.2018 р. №627 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освтніми потребами”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 р. №693 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми програмами”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 р. №814 “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми програмами”

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 р. №1/10-9110 “Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами у 2018/2019 навчальному році”

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.08.2018 р. №1/9-485 “Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році”Наказ департаменту освіти Житомирської міської ради від 04.02.2019 р. №56 “Про організацію роботи комунальних установ “Перший інклюзивно-ресурсний центр” Житомирської міської ради та “Другий інклюзивно-ресурсний центр” Житомирської міської ради”

Джерело: http://35.zosh.zt.ua/activity/inklyuzivne-navchannya/